Pepelnati toni

Prikaz vseh 8 rezultatov
Lumea Color 10.1 - extra light blonde ash
Potreben je vpis.
Lumea Color 10.12 - extra light blond ash violet
Potreben je vpis.
Lumea Color 4.71 - medium brown chestnut ash
Potreben je vpis.
Lumea Color 6.1 - dark blond ash
Potreben je vpis.
Lumea Color 6.71 - dark blonde chestnut ash
Potreben je vpis.
Lumea Color 8.11 - light blond extra ash
Potreben je vpis.
Lumea Color 8.71 - light blonde chestnut ash
Potreben je vpis.
Lumea Color 9.12 - very light blonde ash violet
Potreben je vpis.