Vijolični toni

Prikaz vseh 12 rezultatov
Carin Colour Intensivo No 10.12 extra light-blended violet
Potreben je vpis.
Carin Colour Intensivo No 10.32 extra light-blonde gold viol
Potreben je vpis.
Carin Colour Intensivo No. 4.22 mid-brown extra violet
Potreben je vpis.
Carin Colour Intensivo No. 4.26 mid-brown violet gold
Potreben je vpis.
Carin Colour Intensivo No 5.72 light brown chestnut violet
Potreben je vpis.
Carin Colour Intensivo FASHION COLOR nr 7.2
Potreben je vpis.
Carin Colour Intensivo No 7.52 middle-blond mahogany violet
Potreben je vpis.
Carin Colour Intensivo No 8.1 light blond ash
Potreben je vpis.
Carin Colour Intensivo No 8.21 light blond violet ash
Potreben je vpis.
Carin Colour Intensivo No 8.32 light blonde gold violet
Potreben je vpis.
Carin Colour Intensivo No 9.12 very light violet ash blond
Potreben je vpis.
Carin Colour Intensivo No 9.32 very light-blonde gold violet
Potreben je vpis.